"Градът е вечен- останалото е преходно."
Този блог е опит за сравнение как е изглеждал град Сливен в зората на XX век и какво представлява днес. През 1907г. сливенци подготвят подарък за княз Фердинанд: фотоалбум. Говори се, че след откриването на железопътната линия Сливен- Кашлакьой (днес Зимница) тогавашните първенци показали на княза околностите на града. Той много харесал местността Абланово и поискал да му я подарят. Сливенци отказали. Князът се разсърдил и заминал, без да вземе албума. Възможно е това да е легенда. Но е факт,че в протоколната книга на Сливенска община с дата 16 април 1907г. е вписано изработването на 2 фотоалбума, единият от които да се връчи на княза. Точно 100 години по-късно България става пълноправен член на Европейския съюз.

Насладете се на това късче история и гледки от миналото.
Приятно гледане!

вторник, 1 декември 2009 г.

Театралните традиции в Сливен започват преди 140 години, когато в града се открива първата театрална сцена. През 1918 год. се създава първата професионална театрална трупа в читалище "Зора". Това е сценична завеса от театрален салон "Зора" от 1905 г. Художник е Йордан Кювлиев. Днес тя е изложена във фоайето на ДТ "Стефан Киров".Драматичен театър "Ст. Киров" е професионален държавен театър от 50 г.
Новата сграда на театъра е построена през 1986 год.

Няма коментари:

Публикуване на коментар