"Градът е вечен- останалото е преходно."
Този блог е опит за сравнение как е изглеждал град Сливен в зората на XX век и какво представлява днес. През 1907г. сливенци подготвят подарък за княз Фердинанд: фотоалбум. Говори се, че след откриването на железопътната линия Сливен- Кашлакьой (днес Зимница) тогавашните първенци показали на княза околностите на града. Той много харесал местността Абланово и поискал да му я подарят. Сливенци отказали. Князът се разсърдил и заминал, без да вземе албума. Възможно е това да е легенда. Но е факт,че в протоколната книга на Сливенска община с дата 16 април 1907г. е вписано изработването на 2 фотоалбума, единият от които да се връчи на княза. Точно 100 години по-късно България става пълноправен член на Европейския съюз.

Насладете се на това късче история и гледки от миналото.
Приятно гледане!

вторник, 1 декември 2009 г.

Катедрален храм "Свети Димитър"

Един от най- старите храмове на Сливенска епархия е катедралният храм „Св. Димитър” в гр. Сливен. В сегашния си вид той е построен през 1831 година. Преданието говори, че на това място е имало стара, ниска, дъсчена църква. Съгласно разпоредбите на турската държава, през времето от 14 до 19 век не се е позволявало да се градят християнски храмове в близост до джамии. Обратното е било възможно. Историята на гр. Сливен свидетелства, че в съседство до църквата „Св. Димитър” е имало джамия, известна под името „Хаджи Реджеб джамиси”, която е съществувала до 1891 година. Според видният сливенски историограф Симеон Табаков тази джамия е била построена през 1710 година. Датата е важна, защото говори, че старата църква е била построена преди 1710 година. През 1815 година е станал голям пожар в цялата тогавашна чаршия на Сливен и църквата „Св. Димитър” е горяла заедно с всички останали сгради. През следващата година благочестивите християни са я възстановили, до толкова, че да може да се извършват богослужения в нея. Основания за такъв извод дават запазените икони, датирани от 1817, 1818 и 1819 год.. В юбилейната книга на църквата „Св. Димитър” издадена през 1931 година, по повод 100 години от построяването й, четем, че около 1825 година българите са поискали ферман за възстановяване на изгорялата църква. Такъв е бил получен и градежът е започнал. И понеже в ония времена не се е разрешавало християнските храмове да бъдат по- високи от джамиите, за да се получи необходимия обем, находчивите българи започнали да ги вкопават в земята. Така е станало и с църквата „Св. Димитър”..Строежът е завършен през 1831 година, а освещаването на храма е станало през 1834 година.


От източната страна на църквата, в двора са погребани всички сливенски митрополити.Златан Груев Кинов, първият Сливенски Митрополит Серафим, (14.10.1819г. - 11.08.1896г.).

Няма коментари:

Публикуване на коментар