"Градът е вечен- останалото е преходно."
Този блог е опит за сравнение как е изглеждал град Сливен в зората на XX век и какво представлява днес. През 1907г. сливенци подготвят подарък за княз Фердинанд: фотоалбум. Говори се, че след откриването на железопътната линия Сливен- Кашлакьой (днес Зимница) тогавашните първенци показали на княза околностите на града. Той много харесал местността Абланово и поискал да му я подарят. Сливенци отказали. Князът се разсърдил и заминал, без да вземе албума. Възможно е това да е легенда. Но е факт,че в протоколната книга на Сливенска община с дата 16 април 1907г. е вписано изработването на 2 фотоалбума, единият от които да се връчи на княза. Точно 100 години по-късно България става пълноправен член на Европейския съюз.

Насладете се на това късче история и гледки от миналото.
Приятно гледане!

петък, 12 януари 2007 г.11 март 1913 год.
"Драга, Мария,
утре сутринта в 4 ч. започва атаката на Одрин.Аз заедно с още трима офицери сме назначени личен ординарец на генерал Вазов. Тая нощ заминаваме при полковете и през всичкото време на атаката ще следваме полковете.Привет на всички вкъщи и теб. Вероятността да оживеем е малка. Още веднъж привет. Асен"

Общ изглед

Няма коментари:

Публикуване на коментар